Klupe CAVEA-H

Klupe CAVEA-H izrađene od letvica kompakt laminata sa fino obrađenim ivicama I krajevima radi sigurnosti korisnika I jednostavnosti održavanja. Stope su podesive za prilagođavanje eventulanim neravninama u podu. Kuke za garderobu od PVC.

Opcije

Spojnice za fiksiranje u pod

Polica za obuću, za sve modele osim za E1-E2-E3