PREGRADE IZMEĐU PISOARA

Skrinovi (screens) ili pregrade izmedju pisoara čine obaveznu vizuelnu barijeru radi privatnosti korisnika. Izrađuju se od kompakt laminata 14mm debljine, kaljenog peskiranog stakla 10mm ili kaljenog laminiranog stakla 5+5mm u bilo kojoj RAL boji.