Ormarići i klupe

Ormarići i klupe naročito su pogodni u svlačionicama u okviru sportskih centara, fabrika, industriji hrane, bolnicama i klinikama.  

SOEMA ormarići su dostupni u različitim modelima i opcijama.