Ormarići i klupe

Ormarići i klupe naročito su pogodni u svlačionicama u okviru sportskih centara, fabrika, industriji hrane, bolnicama i klinikama.  

SOEMA ormarići su dostupni u različitim modelima i opcijama.

 

product-1
ORMARIĆI SFERA
product-1
KLUPE CAVEA-D
product-1
Klupe CAVEA-H
product-1
Ormarići INFINITO